A mágia alapjai

június 17, 2013
június 17, 2013 Anita

A mágia alapjai

A mágia a hétköznapi nyelvben varázslást jelent…

-néha bûvészeket is a mágus névvel szokták illetni.

Általánosan a következõképp jellemezhetõ: az elme titkos, természetfeletti módon hatást gyakorol a világra, valamely kívánt hatás elérése érdekében.

“A mágia a legmagasztosabb, abszolút és isteni bölcsessége a természeti filozófiának”

A mágia és az okkultizmus szorosan összefügg. A mágia a titkos (latinul okkult) hatalmakkal való kapcsolatot akarja létrehozni. Az, aki a mágiát gyakorolja, úgy tesz, mintha hatalma lenne az okkult hatalmak felett.

A mágia minden történeti korban létezett. Rokonságot mutat az ókori gnoszticizmussal, alkímiával, asztrológiával. Abból, hogy a mágia lényege a rejtett, titkos információk, amelyek csak néhány ember számára hozzáférhetõk, legalább két következmény levonható.

Az egyik, hogy a a mágiának sincs semmilyen empirikus, tudományos alapja. A mágiát gyakorló emberek az okkult világgal való kapcsolatról sokféleképpen, egymásnak ellentmondóan számolnak be. Az okkult világgal való kapcsolat azonban sosem ellenõrizhetõ, reprodukálható. A másik következmény, hogy a mágiát a magukat beavatottnak mondott emberek minden korban olyan tudás, tapasztalat és kapcsolat birtokosainak tartották, amelyre nem mindenki képes.

A varázslás, aszerint, hogy ki hajtja végre gyakorlatilag azt, két típusba sorolható:

Közvetett: a mágus mindössze közvetíti a kérést, a hatalom az istenség kezében marad.

Közvetlen: a mágikus hatalom a mágus kezében összpontosul, õ hajta azt végre.

[dcs_p]A mágikus rítusok a hatáskifejtés módja és általános filozófiájuk alapján három csoportba oszthatók:[/dcs_p]

-Természeti mágia: a mágia legõsibb formája, megtalálhatók benne mind a közvetett, mind a közvetlen varázslás elemei.Ez a varázslás legõsibb formája, gyakran emlegetik druidizmusként vagy boszorkányságként. Gyakorlata az ókor végéig általános volt Európában, egészen addig, míg a szervezett vallások át nem vették szerepüket. A zsidóknál jóval hamarabb következett be a váltás, a júdaizmus megalakulásával a papi mágia kizárólagossá vált (ld. a Leviták könyvében foglalt parancsolatokat a jósokról, varázslókról)

-Papi (szakrális) mágia: a közvetett varázslásra épülõ mágiaforma, melyben a varázslást egy felsõbbrendû hatalom hajtja végre.

-Misztikus (vagy hermetikus) mágia: közvetlen varázslás által a mágus maga hajtja végre a varázslatot.

A papi és misztikus mágia a természeti mágiából fejlõdött ki, ám a különválás idejét nem lehet pontosan meghatározni, népenként jelentõsen eltér. A három mágiaforma gyakran létezett (vagy létezik) egymás mellett, nem zárják ki egymást.

forrás: Wikipedia

, , , , ,

Vélemény, hozzászólás?